donderdag 7 januari 2010

NSV! houzee!? (2)

"Ik wist de taak, die ik begon,
Een taak van moeiten zwaar,
Maar 't hart, dat het niet laten kon,
Schuwt nimmer het gevaar."
(Jan Campert)

L.S.

Onlangs meldden wij dat NSV! in Leuven subsidies en lokalen wil krijgen van LOKO. Het debat is nog niet afgelopen, en de Algemene Vergadering van LOKO heeft besloten dat ze misschien haar achterban eens moet raadplegen. Die achterban verzamelt zich intussen op Facebook in een al 5250-koppige en nog steeds aangroeiende protestgroep "geen erkenning NSV in Leuven". Middelerwijl informeren wij met plezier onze lezers over wat NSV! nu eigenlijk is.


Door strijdlust overmand

NSV! (de Nationalistische Studentenvereniging, niet te verwarren met de toenmalige Duitse Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) is eind jaren '70 in Antwerpen ontstaan als een "radicalere" afsplitsing van het KVHV. Terwijl het KVHV toen nog een meer democratische richting wilde volgen, koos NSV! voor het elitaristische spoor. Al van in het begin werd een antidemocratische en niet bepaald geweldloze visie gepropageerd. Getuige hiervan onder meer het lied van de NSV!-cultuurpreses Pieter Huybrechts dat in januari 1977 werd gepubliceerd in de verbondsberichten van NSV!
Van veel originaliteit getuigt het alleszins niet, zelfs de melodie is gepikt:

"Opzij, opzij, opzij!
't NSV komt hier voorbij 

Zij zijn de schrik van 't ganse land, 

Door strijdlust overmand
Edwin marsjeert vooraan,
Nog zwarter dan ons zwarte vaan.

Ne amadees, ne marokkaan, 

ne raller en ne nikkeriaan,
ne kommunist, ne vreemde tist,
Die zwieren we allemaal in hun kist.
Ne rode hond met ne grote mond
Die boren we in de grond!

Ohé, ohé, ohé!
Wie komt er met ons mee?
Naar 't dierbaar heimatland
Waarvoor ons hartje brandt.
Al zingen we voor ons part
Kan België ontploffen met den Bart!

Ne vuile jood, ne maoïst,
Ne franskiljon en socialist
Den BRT en 't syndikaat
Die benen we uit tot op de graat! 

En den Unifac, die vuil barak
Die slagen we in de prak!"

Het "door strijdlust" overmande NSV! belooft blijkbaar niet alleen linkse ratten ("ne amadees": lid van AMADA, de huidige PVDA, "ne raller": lid van de RAL, de huidige SAP, "ne kommunist", "ne rode hond met ne grote mond", "ne maoïst" en "ne socialist") "in hun kist" te zwieren of "tot op de graat" uit te benen, maar ook iedereen die niet blank en Vlaamsch is ("ne marokkaan", "ne nikkeriaan", "ne vuile jood", kortom: iedere "vreemde tist"). Zelfs de Unifac, de Antwerpse tegenhanger van LOKO, moet eraan geloven: "die vuil barak, die slagen we in de prak".

Edwin Truyens, de stichter van NSV!, wordt door onze lustige liedjesschrijver gekarakteriseerd als "nog zwarter dan ons zwarte vaan". Mogen we hierin een verwijzing zien naar het fascisme en de collaborateurs in WOII, die niet alleen "incivieken", maar vanwege hun uniform ook "zwarten" werden genoemd? De "vaan" van NSV! is in elk geval niet zwart, of toch niet helemaal…

NSV!'s achromatopsisch deficit

De NSV!-vlag is een beetje merkwaardig: geen klassieke Vlaamsch-nationalistische zwarte kat op gele achtergrond, geen heel-Nederlandsche oranje-blanje-bleu zoals je van Dietschland- en apartheidsverdedigers zou verwachten, nee, NSV! volgt een heel ander vaandel. Die bestaat uit drie horizontale banen, van boven naar beneden zwart, wit en rood gekleurd. Kleuren die we ook kennen van een andere vlag (zie afbeelding rechts): de vlag van het Duitse keizerrijk die in 1933 door de nazi's opnieuw als officiële nationale vlag werd ingevoerd (enkele jaren later werd deze vervangen door de welbekende swastikavlag, die overigens dezelfde kleuren heeft, maar ook de oude variant werd bij tijd en wijle nog gebruikt).

De "officiële" uitleg die NSV! aan haar kleuren geeft, houdt weinig steek: het rood en wit zouden staan voor de kleuren van de steden Antwerpen en Leuven (hoewel ze deze kleuren al gebruikten toen er van een Leuvense NSV!-afdeling nog geen sprake was). Het zwart representeert dan weer de Vlaamsche vlag. Tiens, was die niet zwart en geel? Ja, maar de NSV! vond het blijkbaar toffer om alleen het zwart te kiezen en het geel te vergeten. Een geval van selectieve kleurenblindheid, wellicht…

Scilt ende vrient

Dezelfde driekleur komt ook voor op het schildje van NSV!, samen met de obligate Vlaamsche liebaard, en nog een merkwaardig teken: ᛏ, de rune tyr, genoemd naar de gelijknamige Germaansche god van oorlog, rechtvaardigheid, discipline en zelfopoffering. Het symbool behoort tot de runetekens die wel vaker door racistische en fascistische organisaties worden gebruikt (of beter: misbruikt). Dezelfde rune was ook het symbool van de Sturmabteilung bij de  Reichsführerschulen in nazi-Duitsland. Ook het uitroepteken in de naam NSV! verwijst niet naar hun grote mond (holle vaten…), maar is afgeleid van die rune. Blijkbaar weten NSV! niet dat er ook een unicode-teken voor bestaat.

De rune tyr staat volgens de achterafverklaring van NSV! voor "trouw aan je idealen", conform hun lijfspreuk "Semper fidelis". Die wazige verklaring wijkt naar onze bescheiden mening toch enigszins af van de oorspronkelijke symbolische betekenis, namelijk de Germaanse god Tyr, van oorlog, rechtvaardigheid, discipline en zelfopoffering. Of zijn "discipline, zelfopoffering en oorlog" misschien die "verheven" idealen waar NSV! naar wil verwijzen.

Bronnen: het meeste materiaal voor dit stuk is afkomstig van blokwatch, verder hebben we ook materiaal gebruikt uit de NSV!-site en vanop de facebookgroep.

We hebben jullie nog heel wat te vertellen over NSV! Maar dat houden we voor over een paar weken, als de examens weer wat beginnen te luwen. Wordt vervolgd…

Word middelerwijl lid van de facebookgroep "geen erkenning NSV in Leuven" en blijf zo op de hoogte van het protest.

Geen opmerkingen: